Programski događaji

Info dan u Nikšiću - IPA Program prekogranične saradnje BiH-Crna Gora 2014-2020

19/12/2018

U Nikšiću je 19. decembra 2018. održan info dan povodom objavljivanja drugog poziva za dostavljanje predloga projekata u IPA programu prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Predstavnici institucija Crne Gore i Bosne i Hercegovine podsjetili su zainteresovane da ukupna sredstva namijenjena za drugi poziv za dostavljanje projekata iznose gotovo 4,4 miliona eura, a da je poziv otvoren do 25. januara 2019.

Forumi

06/03/2017

Materijali sa održanih foruma za traženje partnera u Bijelom polju i Sarajevu Održan forum za traženje partnera u okviru IPA programa prekogranične saradnje BiH – Crna Gora 2014-2020 Organizovanje foruma za traženje partnera – IPA CBC Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020

06/03/2017

Prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, 2014-2020 Materijali sa održanih promotivnih događaja i info dana u okviru Programa za prekograničnu saradnju BiH-Crna Gora 2014-2020