Prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA Prekograničnog programa BiH – Crna Gora 2014-2020

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH i Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, kao operativne strukture za sprovođenje IPA prekograničnog programa
dvije države, u saradnji sa Delegacijom EU u BiH organizovali su uvodni sastanak povodom objave prvog poziva za dostavljanje prijedloga projekata u okviru ovog programa.

Sastanak je održan u utorak, 25. oktobra 2016. u hotelu “Bristol” u Mostaru u 11:00 sati.

Više informacija:

Prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, 2014-2020 vrijedan 3.240.000 eura objavljen je 17.10.2016. godine i biće otvoren do 2.12.2016. godine. Svi neophodni dokumenti za dostavu projektnih prijedloga i informacije o pozivu potencijalnim aplikantima su dostupni ovdje.

Opšti cilj IPA Prekograničnog programa BiH-Crna Gora 2014-2020 je održivi razvoj u prekograničnom području između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u BiH će organizovati promotivne događaje – sa opštim informacijama o programu i info dane – u vezi sa konkretnim pravilima i uslovima prvog poziva, prema sljedećem rasporedu:

Bosna i Hercegovina

25.10.2016. Mostar, Hotel Bristol, Mostarskog bataljona bb -11:00 (Programski događaj) i 12:00 (Info dan)

26.10.2016. Trebinje, Hotel Leotar, Luke Vukalovića 1 – 10:00 (Programski događaj) i 11:00 (Info dan)

Crna Gora

27.10.2016. Herceg Novi Palmon Bay Hotel and Spa, Save Ilića 7, Igalo 10:00 (Programski događaj) i 11:00 (Info dan)

28.10.2016. Nikšić Hotel Onogošt, Njegoševa 24 10:00 (Programski događaj) i 11:00 (Info dan)

Sve informacije o Programu prekogranične saradnje BiH-Crna Gora 2014-2020 na http://www.cbc.bih-mne.org/